Upozornení

stažený soubor

Vážení rodiče, v průběhu výstavby třetího oddělení MŠ Vás prosíme o dodržování stanovených pravidel:

  • nepřelézat oplocení staveniště
  • nevstupovat na lešení
  • nepřibližovat se k výkopům a prohlubním
  • před školou je zvýšený pohyb vozidel stavby, je nutno dbát zvýšené opatrnosti
  • zákaz vstupu na staveniště v prostoru vjezdové brány
  • stavba představuje nebezpečí, při kterých může dojít k úrazu
  • na stavbě je zvýšená prašnost