Učivo 5. – 9. 2.

Probrané učivo 5. – 9. 2.
Slabikář str.

Písanka str.
Matematika str.
Prvouka str.
Angličtina str.

Děti musí každý den číst aspoň 10 minut hlasitě.