Týden od 13. 5. – 17. 5. 2019 „Dopravní prostředky“

88659bd2f72fca138a4c7118ba303878

Jaké známe dopravní prostředky? Kde jezdí, létají nebo plují? Jak vypadá semafor? O tom všem jsme si v týdnu povídali, ukázali na obrázcích a v knize. Vytleskali jsme si jednotlivé názvy dopravních prostředků a zahráli jsme si hru „Na vláčky“. Zpívali jsme písničky „Námořnická“ a „Autobus“, které jsme také pohybově ztvárnili. Ve výtvarných činnostech jsme vytvořili barevná auta a v pracovních listech jsme spojovali obrázky dopravních prostředků s řidičem. V pohybových činnostech jsme trénovali běh, poskoky, lezení, házení a chytání míče a zvládli jsme i různé honičky s pravidly. Formou hry jsme prováděli dechová a artikulační cvičení a napodobovali jsme zvuky různých dopravních prostředků. Při pobytu venku jsme sledovali změny v přírodě, pozorovali jsme blízké prostředí a život v něm.

Ve středu proběhla 11. lekce plavání zakončená pobytem v sauně.

Simona Válková