Týden od 11. 12. – 15. 12. 2017 „Vánoce – andílci“

andílek1

V tomto týdnu jsme se seznámili s příběhem Tři andělíčci a vymalovali jsme různé obrázky andělů. Ve výtvarných činnostech děti kombinovanou technikou malovaly anděly. V grafomotorice jsme se zaměřili na nácvik oválu a kruhu a naučili jsme se říkanku „Anděl seděl na obláčku“. Navštívili jsme sférické kino, kde nás příběhem provázel lední medvěd a tučňák. Na vánoční besídce děti vystoupily s pásmem koled a básniček a poté jsme společně s rodiči vyrobili malý vánoční dárek.