Slavnostní otevření nového oddělení MŠ

ikonka_ms

Slavnostní otevření nové třídy MŠ

31. října se uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor MŠ. Zvláštní poděkování patří panu starostovi Ing. Jaromíru Doležalovi. Díky jeho aktivnímu přístupu při získávání dotací z evropských fondů se podařilo sehnat finanční prostředky ve výši zhruba 11 000 000 Kč, za něž byly tyto prostory vybudovány. Poděkování patří také panu místostarostovi Pavlu Rapantovi, který po celou dobu výstavbu osobně kontroloval. Nemalými finančními prostředky, z nichž byly nakoupeny didaktické pomůcky, hračky, výtvarné potřeby a další dovybavení tříd, přispěla také obec Tečovice. Nad celou stavbou převzal odpovědnost majitel stavební firmy Centring Malenovice  pan Ing. Ludvig Kráčina. Vznikly zde nové prostory, které naprojektovala a navrhla zařízení Ing. architektka Lenka Burýšková z firmy ARS projekt Zlín. Třída byla zkolaudována začátkem října. Následovala kontrola ze stran odborníků, tzn. hasičů, hygieny, proběhly také revize všech zařízení v objektu. Budova je nově monitorována kamerovým systémem firmy pana Krajči, která se zároveň stará o veškerou výpočetní techniku. Vybudováním nového oddělení se celková kapacita mateřské školy navýšila na 72 dětí. V neposlední řadě patří velké poděkování současným zaměstnancům za vzornou přípravu a stěhování tříd za plynulého chodu mateřské školy. Součástí slavnostního otevření byly i podzimní dílničky. Děti si zde mohly společně s rodiči vytvořit ozdoby z korálků, vyřezat dřevěného dráčky, nazdobit muffin, technikou enkaustiky namalovat obrázek, nebo si nechat pomalovat obličej. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění. Odpoledne bylo zakončeno lampionovým průvodem obcí.  Na konci příjemné večerní procházky, kdy cestu potemnělými uličkami Tečovic osvětlovaly pouze lampionky dětí, čekalo na všechny u obecního úřadu občerstvení v podobě muffinů a teplého čaje. Velké poděkování za spolupráci patří místním dobrovolným hasičům, kteří zajistili bezpečný průběh akce.