Škola v přírodě

images (1)

Výuka žáků naší školy probíhala ve dnech 11. – 14. 6. na škole v přírodě, a to v překrásném horském prostředí Hostýnských a Vizovických vrchů, v malebném údolí s jezerem – na Všemině. K velmi zdařilým aktivitám jistě patřila návštěva ranče, koupání, stezka odvahy, diskotéka a opékání špekáčků. Pěkné zážitky umocnilo i sluníčkové počasí a vstřícné chování všech zaměstnanců hotelu Všemina, kteří se snažili splnit veškerá přání dětí i pedagogického doprovodu.

Chování žáků bylo velmi dobré. Společným pobytem se kolektiv dětí utužil, děti se lépe vzájemně poznaly, mají společné zážitky. Pobyt na čerstvém vzduchu jim zdravotně prospěl.

Děkujeme všem rodičům, kteří sponzorsky vypomohli finanční částkou, drobnými upomínkovými předměty nebo sladkostmi a cukrovinkami.

Mgr. Marta Miklová