Přípravný kroužek pro předškoláky

ikonka_ms

KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

nabízíme vašim dětem 6 lekcí přípravného kroužku pro předškoláky, který bude probíhat v prostorách ZŠ pravidelně od 20. 2. do 3. 4. 2019 každou středu v čase od 14.45 do 15.30 hod. Kroužek bude probíhat zdarma pod vedením Mgr. Adriany Moravcové a Alexandry Jelínkové.

Kroužek bude hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy, a to především v těchto oblastech:

– jemná motorika a grafomotorika (správné držení tužky, uvolňování ruky, přípravné cviky na psaní)

– vyjadřovací schopnosti (rozšiřování slovní zásoby, souvislé vyjadřování, důraz na správnou výslovnost)

– sluchové vnímání (analýza a syntéza slov, určování první a poslední hlásky ve slově, rytmizace)

– zraková percepce

– orientace v prostoru a pravolevá orientace

– paměť a postřeh

– pozornost a soustředěnost

Milí rodiče, tímto kroužkem chceme děti seznámit se školním prostředím a zintenzivnit jejich přípravu na vstup do školy navázáním na aktivity v MŠ tak, aby pro ně byl začátek školní docházky úspěšný a radostný.

TERMÍNY:

  1. 2., 6. 3., 13. 3. 20. 3., 27. 3., 3. 4. 2019