Při jakých potížích vyhledat logopeda

Věk:

2 roky:

nevydává ani hlásku, nerozumí slovním pokynům, nereaguje na podněty, nenapodobuje či mluví málo

3 roky:

netvoří ani dvouslovná spojení, neptá se, nezajímá se, neskloňuje, přehazuje slabiky, výrazně komolí jednoduchá slova, má porušenou artikulaci jednoduchých hlásek (P, B, M, V, F, T, D, N, H, Ch)

4 roky:

má nezralou větnou stavbu s přeházeným slovosledem, bez zvratných částic, s chybnými předložkovými vazbami, nezralou kresbou, špatným úchopem tužky, porušenou artikulací měkčení K, G, Ch

5 let:

přetrvává nesprávná artikulace sykavek a hlásky L

6 let

přetrvává nesprávná artikulace hlásek R, Ř