Preventivní program

Preventivní program – školní rok 2017/2018

Preventivní programy pro žáky základních škol pomáhají předcházet či mírnit negativní jevy rizikového chování. Zaměřují se na specifickou formu prevence  rizikového chování s cílem předat cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které budou podporovat zdravý životní styl.

Preventivní program naší školy se ve školním roce 2017/2018 zaměřuje zejména na odstranění agresivity a vzájemné intolerance mezi žáky, na budování dobrých vztahů v dětských kolektivech. Každá třída prochází svým vlastním individuálním procesem z pohledu dynamiky vztahů. V jednotlivých etapách vývoje se může ocitnout ve fázi, v níž jsou ohroženy vztahy mezi některými žáky, nebo dokonce v celé třídě. V této chvíli je nutné problematické vztahy ve třídě včas zachytit a napravit. Ideální je takové situaci předcházet a využívat preventivních aktivit.

Pro budování příznivější atmosféry ve třídě, podporu koheze skupiny, rozvoj komunikačních dovedností v rámci kolektivu využíváme nabídek různých organizací.     

 

Ve školním roce 2017/2018 to byla spolupráce s:

Unií Kompas (Mgr. Martin Stavjaník nám předvedl sociálně psychologické techniky, které se osvědčují v dětských interakcích),

Policií ČR (svými aktivitami nám pomáhá v prevenci kriminality mládeže),

Občanským sdružením Centrum pro rodinu ve Zlíně (realizovalo řadu zajímavých přednášek na téma: „Etické otázky všedního dne“),

s PPP (Mgr. Kratochvíl mapoval sociální vztahy ve třídách pomoci sociometrického šetření, povídal si s dětmi o problematice šikany).

Cílovou skupinou preventivních aktivit byly kolektivy žáků 1. stupně ZŠ. Práce se skupinou probíhala výhradně interaktivní formou. Velká část setkání byla vyplněna psychosociálními technikami vycházejícími z principů zážitkové pedagogiky. Forma předávaných informací byla vždy uzpůsobena a přiblížena danému věkovému složení skupiny. Žáci byli motivováni ke společnému řešení problémových témat a ke vzájemné interakci.

 

I ve 2. pololetí tohoto školního roku budeme realizovat další preventivní aktivity, na které se těšíme.   

27. 3. 1. třída Unie Kompas 1.- 2. hodina

          2. třída Unie Kompas 3.- 4. hodina

28. 3. 3. třída Unie Kompas 1.- 2. hodina

          4. třída Unie Kompas 3.- 4. hodina

29. 3. 5. třída Unie Kompas 1.- 4. hodina.