Pondělí 22. 10.

Živá abeceda s. 35 – číst obrázkové věty
Písanka s. 5 – označené řádky (poslední řádek zůstává volný)
Matematika s. 30 (zkusit najít řešení, řešení hledají děti, rodiče nepomáhají :))