Poděkování za sběr

Vykřičník

Vážení (nejen) rodiče,
chci Vám velmi poděkovat za hojnou účast při sběru papíru. V říjnu jsme utržili 7 533 Kč, v březnu 8 712 Kč a nyní v červnu dokonce rekordních 8 820 Kč. Je to druhá nejvyšší částka od roku 2014. Tyto prostředky použijeme na nákup hraček do mateřské školy, zejména do oddělení nejmenších dětí a na nákup přístřešku nad pískoviště. V základní škole poslouží na obohacení doplňkové četby, zakoupení odměn do soutěží a dalších pomůcek dle aktuální potřeby.

Pro poslední sběr se nám podařilo zajistit novou firmou SUEZ, se kterou je výborná spolupráce a poskytla nám ještě výhodnější výkupní cenu.

Doufám, že budete i nadále pilně sbírat starý papír a přispějete nám i v dalším školním roce.

Děkujeme. Ekologii zdar. Stromům zvlášť :-)