Poděkování za sběr

stažený soubor (4)

Vážení (nejen) rodiče,
chci Vám poděkovat za hojnou účast při sběru papíru. Tentokrát jsme utržili 7533 Kč, které poslouží Vašim dětem v mateřské i základní škole.
Termín dalšího sběru je stanoven ne 6. – 7. 3. 2019.