Poděkování – charitativní sbírka Krabice od bot

Děkujeme všem žákům a zaměstnancům naší školy, kteří přispěli do dobročinné sbírky Krabice od bot.

K této sbírce jsme se připojili z iniciativy paní Michaely Zámorské a paní učitelky Hany Králové. K žákům první třídy se přidali také starší spolužáci a zaměstnanci základní i mateřské školy. Sešlo se neuvěřitelných 51 balíčků.

V pátek 23. listopadu 2018 jsme plné auto dárečků zavezli na sběrné místo do zlínského evangelického kostela. Odtud budou předány Diakonii Českobratrské církve evangelické. Dárky potěší děti ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti v azylovém domě.