Platba za školní družinu

stažený soubor

Vážení rodiče,

připomínáme platbu za školní družinu:
Vaše děti obdržely informace o platbě za ŠD za první pololetí. Částku uhraďte nejpozději do 13. 12. 2017 na účet školy. Do zprávy pro příjemce uveďte „ŠD-jméno dítěte“.
Číslo účtu školy: 27-3961180227/0100