Mapa obce

Děti ze třídy Srdíček si prošly s paní učitelkou obec. Během vycházky měly děti za úkol sledovat, na kterých místech v obci se kontejnery na tříděný odpad nachází. Ve třídě si pak namalovaly mapu obce  a všechny kontejnery do ní zaznamenávaly.