Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Členové školské rady:

Mgr. Marta Miklová – zástupce pedagogického sboru
Ing. Hana Kučerová – zástupce rodičů
František Zívalík – zástupce obce Tečovice


Zápisy z jednání Školské rady

 ze dne 7.2.2013

  ze dne 16.4.2013

 ze dne 1.10.2013

dne 20.5.2014

 dne 18.8.2015

 dne 31.8.2015

 dne 25.11.2015

 dne 8.9.2016


Další dokumenty ke stažení

Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce ke stažení:

Výsledky voleb do školské rady ke stažení: