Organizace školního roku

Začátek vyučování

pondělí 4. září 2017

Ukončení vyučování za první pololetí

středa 31. ledna 2018

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

pátek 29. června 2018

Prázdniny

Podzimní prázdniny

připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou ve dnech 19. – 25. 2. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 3. září 2018.