Organizace školního roku

Začátek vyučování

pondělí 3. září 2018

Ukončení vyučování za první pololetí

čtvrtek 31. ledna 2019

Ukončení vyučování ve druhém pololetí

pátek 28. června 2019

Prázdniny

Podzimní prázdniny

připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny

budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny

připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny

v délce jednoho týdne jsou ve dnech 25. 2. – 3. 3. 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. 6. 2019 do neděle 1. 9. 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 2. září 2019.