Bramborový den – pátek 12. 10. 2018

Dnešní den byl zaměřený na podzimní plody, konkrétně brambory. V komunitním kruhu jsme si s dětmi povídali o bramborách. Jaký mají tvar, povrch, velikost či barvu. Poté jsme si také vyjmenovali jídla, které se dají z brambor uvařit. Zopakovali jsme si básničku s pohybem, kterou se děti naučily přes týden a pokračovali jsme rozcvičkou celého…

Číst dál →

Týden od 8. 10. – 12. 10. 2018

Dary podzimu Tento týden jsme si s dětmi i nadále povídaly o čtyřech ročních obdobích, jejich charakteristických znacích, o barvách podzimu, podzimních plodech, sklizni ovoce a zeleniny a také o jejich významu a využití. Podzimní období přímo hýří podněty k rozmanitým hudebním aktivitám. Pestrá paleta barev nás vybízí ke zpěvu, poslechu, nástrojové hře, k tanečním i veselým pohybovým…

Číst dál →

Týden od 1. 10. – 5. 10. 2018

 V tomto týdnu jsme se i nadále věnovali tématu počasí. Pomocí orffových nástrojů jsme napodobovali déšť, bouřku, vítr. Rytmizovali jsme slova, určovali počet slabik. Do každodenních činností jsme zařadili dechová a logopedická cvičení a cviky na uvolnění ruky a zápěstí. V průběhu týdne si děti vyráběly podzimní draky (skládaly papír podle pokynů, dokreslovaly, zavazovaly suky)….

Číst dál →

Týden od 24. 7. – 28. 9. 2018

S dětmi ze třídy Srdíček jsme si tento týden povídaly o čtyřech ročních obdobích, jejich charakteristických znacích… Děti se seznamovaly s počasím a jeho symboly, přiřazovaly oblečení a módní doplňky k piktogramům, zapisovaly počasí pomocí symbolů do kalendáře. Pomocí padáku jsme napodobovaly déšť, bouřku i vítr, hrály si v hudebně-pohybových hrách s nástroji Orffova instrumentáře…

Číst dál →

Týden 17. – 21. 9. 2018

„Kamarád, to je ten, kdo mě má rád“   V průběhu tohoto týdne jsme si při smyslových a pohybových hrách „Kdo ti stojí za zády?“, „Na jména“, „Kdo chybí?“ upevňovali znalost jmen kamarádů ze třídy. procvičovali správný úchop tužky při grafomotorických cvičeních, opakovali si pravidla chování v naší třídě Srdíček.  Třídu nám ozdobil podzimní ježek,…

Číst dál →

Září

ikonka_celaskola

Prázdniny utekly jako voda, zaměstnanci si vychutnali zaslouženou dovolenou a opět se s chutí pustili do příprav začátku nového období, kdy se k nám vrátily dětičky do tříd, vzorně připravených k dalšímu společnému hraní, poznávání, učení. O prázdninách probíhaly dokončovací práce na výstavbě nového oddělení mateřské školy. V průběhu října by měly být všechny práce dokončeny…

Číst dál →

Jaro posílá pozdravení

Záměrem bloku je učit děti vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou. Budeme prohlubovat vědomosti o zvířatech, utvářet citový vztah ke zvířatům. Prostřednictvím různých činností budeme prohlubovat kladný citový vztah k rodině, k místu svého bydliště. Děti si budou rozšiřovat znalosti o dopravních prostředcích a o základních pravidlech v dopravě. Zaměříme se…

Číst dál →

Co nám zima nadělí

Charakteristika bloku Záměrem bloku je vedení dětí k podílení se na společném životě a činnostech v mateřské škole. Budeme připravovat a prožívat zimní svátky se zvyky a tradicemi (Mikuláš, Vánoce, masopust, karneval) a přispívat tak k předávání tradic a kulturních hodnot. Budeme podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu při zimních sportech a…

Číst dál →

Jak chutná podzim

eb2fdb591d37e445deaea987854d1caf

Charakteristika druhého integrovaného bloku „Jak chutná podzim“ Záměrem bloku je chápání okolního světa, vzbuzovat u dětí vztah k přírodě, rozšiřovat poznatky dětí zejména o podzimní přírodě, o instinktivním chování živočichů, o barvách podzimu. Budeme přispívat k elementárnímu chápání vývoje, pohybu a proměn světa. Děti budou objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví a vytvářet základy…

Číst dál →