Jaro posílá pozdravení

Záměrem bloku je učit děti vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou. Budeme prohlubovat vědomosti o zvířatech, utvářet citový vztah ke zvířatům. Prostřednictvím různých činností budeme prohlubovat kladný citový vztah k rodině, k místu svého bydliště. Děti si budou rozšiřovat znalosti o dopravních prostředcích a o základních pravidlech v dopravě. Zaměříme se…

Číst dál →

Co nám zima nadělí

Charakteristika bloku Záměrem bloku je vedení dětí k podílení se na společném životě a činnostech v mateřské škole. Budeme připravovat a prožívat zimní svátky se zvyky a tradicemi (Mikuláš, Vánoce, masopust, karneval) a přispívat tak k předávání tradic a kulturních hodnot. Budeme podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu při zimních sportech a…

Číst dál →

Jak chutná podzim

eb2fdb591d37e445deaea987854d1caf

Charakteristika druhého integrovaného bloku „Jak chutná podzim“ Záměrem bloku je chápání okolního světa, vzbuzovat u dětí vztah k přírodě, rozšiřovat poznatky dětí zejména o podzimní přírodě, o instinktivním chování živočichů, o barvách podzimu. Budeme přispívat k elementárnímu chápání vývoje, pohybu a proměn světa. Děti budou objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví a vytvářet základy…

Číst dál →

Dobrý den, školko!

stazeny-soubor-2

Charakteristika prvního integrovaného bloku “DOBRÝ DEN, ŠKOLKO” Záměrem bloku je podporování osobní spokojenosti a pohody dětí, utváření vztahů mezi dětmi při vzájemné komunikaci a dodržování pravidel společenského chování a soužití. Snažíme se využívat elementárních řečových schopností dětí, rozvíjet schopnosti dítěte, přizpůsobovat se a reagovat na změny. Dětská radost je podporována možnostmi dětí podílet se na…

Číst dál →