Poplatek za školní družinu

Vykřičník

Vážení rodiče, vybíráme poplatek za školní družinu – 2. pololetí – 500,-, příp. 250,- Kč, splatnost poplatku  – do 28. 2. 2019. Platba na účet školy: 27-3961180227/0100  – do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD-jméno dítěte. Děkujeme

Číst dál →

Družina – informace pro rodiče

Vážení rodiče, nový kontakt na školní družinu:  tel. č. 737 718 160. Upozorňujeme, že uvedený kontakt je určen pro SMS zprávy. Prosíme, abyste tuto možnost využívali pouze v naléhavých případech. Nadále platí omlouvání formou písemné zprávy jako dosud.

Číst dál →

Happy Christmas – projektový den

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 do naší školy zavítala v rámci projektového dne lektorka anglického jazyka Michaela Vodáková. Připravila pro žáky jednotlivých ročníků program o vánočních zvycích v anglicky mluvících zemích. Aktivity se žákům velmi líbily a výuka anglického jazyka tak dostala rázem jiný rozměr.

Číst dál →

Organizace posledního prosincového týdne

depositphotos_1005782-stock-illustration-

Pondělí – výuka dle rozvrhu Úterý – filmové představení Čertí brko Gacinema (informace od třídních učitelů) Středa – výuka dle rozvrhu Čtvrtek – projektový den Pátek – besídky ve třídách, zkrácená výuka (všichni končí v 11,25). Provoz školní družiny v pátek 21. 12. není omezen – tedy do 16,00.

Číst dál →

Poděkování – charitativní sbírka Krabice od bot

Děkujeme všem žákům a zaměstnancům naší školy, kteří přispěli do dobročinné sbírky Krabice od bot. K této sbírce jsme se připojili z iniciativy paní Michaely Zámorské a paní učitelky Hany Králové. K žákům první třídy se přidali také starší spolužáci a zaměstnanci základní i mateřské školy. Sešlo se neuvěřitelných 51 balíčků. V pátek 23. listopadu 2018 jsme plné auto…

Číst dál →