Připomenutí – poplatek za školní družinu

Vykřičník

Vážení rodiče, připomínáme, že do konce února byla splatnost poplatku za školní družinu – 2. pololetí – 500,-, příp. 250,- Kč. Žádáme rodiče, kteří ještě nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Platba na účet školy: 27-3961180227/0100  bez variabilního symbolu – do zprávy pro příjemce uveďte: ŠD-jméno dítěte. Děkujeme

Číst dál →

Divadlo s družinou

Divadelní představení v Městském divadle Zlín ve středu 6. 3. 2019 – „Královna Koloběžka“. Odjezd od školy v 13,45 hod., návrat ke škole asi v 16,05 hod. (představení 65 minut bez přestávky). Děti, které se akce neúčastní, odchází z družiny nejpozději v 13,30 hod.

Číst dál →

Přihlášky na víceletá gymnázia

Vykřičník

Vážení rodiče, dovolím si připomenout, že do 1. března máte čas na podání přihlášky na víceletá gymnázia. Vyplněné přihlášky je nutné přinést do školy do pátku 22. února. Škola provede kontrolu údajů, vyplní klasifikaci a vrátí zpět. Děkuji. Rozhodující podíl na výsledku mají testy z matematiky a českého jazyka, proto doporučuji, aby se děti na…

Číst dál →

Sběr 6. – 7. března

ikonka_ms

Ve středu a čtvrtek 6. – 7. 3. 2019  proběhne sběr papíru. Kontejnery budou umístěny pod kostelem 7.00 – 7.45 a 14.00 – 17.00 hodin. Na návsi pak po celý den. PROSÍME, PŘISPĚJTE I VY!

Číst dál →