Týden od 11. – 15. 3. – Z pohádky do pohádky

V tomto týdnu jsme pracovali s pohádkou „O Červené Karkulce“. Děti měly za úkol poskládat obrázky k pohádce podle časové posloupnosti (co bylo nejdřív a co potom) a pak podle obrázků děj povyprávět. Seznámily se s veršovanou pohádkou Františka Hrubína,  skládaly puzzle, procvičovaly paměť při kimově hře „Co nesla Karkulka v košíčku?“, v pracovních listech…

Číst dál →

Týden od 4. – 8. 3. – Z pohádky do pohádky

Protože je březen měsícem knihy, budeme se v tomto období věnovat pohádkám a dětským knížkám a časopisům. Pro tento týden jsme si vybrali pohádku „O perníkové chaloupce“. Tu jsme si nejen přečetli, ale také ji s pomocí obrázků a malovaného čtení převyprávěli. Porovnávali jsme různé verze pohádky. Naučili jsme se veršovanou pohádku od Františka Hrubína,…

Číst dál →

Týden od 14. – 18. 1. 2019 „Postavil jsem sněhuláka…“

Celý týden jsme se věnovali tématu „zima“. Vodovými barvami jsme malovali sněhové závěje, do kterých jsme pak nalepili vystřiženého sněhuláka. Také jsme skládali papír a z něho pak vystřihli celý zástup sněhuláků. Zpívali jsme písničky o zimě („Sněží, sněží“, „Postavil jsem sněhuláka“, „Splašená lyže“) a zpěv jsme doprovodili pohybem a hrou na tělo. Při básničce…

Číst dál →

Týden od 7. – 11. 1. 2019 „Tři králové“

Začátkem týdne jsme se věnovali tématu „Tří králů“. Zopakovali jsme si původ a význam této tradice, vyrobili jsme si papírové koruny pro tři krále a tříkrálové koledování jsme si ztvárnili dramatizací příběhu. Zazpívali jsme si písničku „My tři králové“ a naučili se básničku „Na tři krále po vesnici bloudí sněhem koledníci“. Procvičili jsme zrakovou percepci…

Číst dál →

Týden od 17. – 21. 12. 2018

vanoce2.focus-none.fill-660x260

Tento týden se nesl ve znamení zimy, vánočních zvyků a tradic, tvořivých dílen, čtení vánočních příběhů a pohádek a také rozbalování dárků od Ježíška. V pondělí jsme s dětmi navštívili Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně. Zde měla paní knihovnice přichystaný program na téma Zima a čas adventu. Děti si zopakovaly názvy ročních období, měsíců…

Číst dál →