13. 5. – 17. 5. 2019 – „Zvířata a jejich mláďata“

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o domácích zvířatech. Poznávali jsme je na obrázcích, přiřazovali k sobě dvojice zvířat a jejich mláďat, učili se, jak se kterým zvířatům říká, jak se jmenují příbytky, ve kterých zvířata žijí (bouda, stáj, chlév…) a jaký máme z kterého zvířete užitek. Při písničce „Krávy, krávy“ jsme zvířata…

Číst dál →

Týden od 29. 4. – 3. 5. 2019 „Týden kouzel a čar“

Tradice pálení čarodějnic letos připadla na úterý. Bohužel nám nepřálo počasí, a proto jsme plánované hry a opékání na zahradě MŠ museli nahradit aktivitami ve třídě. Děti například míchaly čarodějné lektvary, lovily klíč ze sklenice plné slizu, vyráběly duhu z bonbónů a vody, dělaly pokusy s ohněm, zatančily si metlový tanec. Ve čtvrtek navštívila MŠ…

Číst dál →

Týden od 15. – 18. 4. 2019 -„Hody,hody, doprovody“

Tématem tohoto týdne byly Velikonoce. V pondělí jsme si společně vyzkoušeli techniku drátkování a vyrobili  si z drátků velikonočního beránka, kterého jsme dozdobili barevnými korálky. V úterý proběhla 5. lekce projektu Zdravý úsměv, ve které zubní preventista Zdeněk Forejt seznámil děti s fluoridy a jejich významem pro zdraví zubů. Ve středu jsme se vypravili na…

Číst dál →

Týden od 8. 4. – 12. 4. 2019

V rámci Ekoškolky a tématu „Jídlo“ jsme tento týden plnili otázku číslo č. 3: „ Využíváte ve školce výpěstky ze školní zahrady? Jakým způsobem?“ Pustili jsme se pilně do plánu činností a jeho plnění. S dětmi jsme si povídali, z čeho vyroste rostlinka, co ke svému životu potřebuje… Po nasazení obilí do skleněné nádoby budeme pozorovat rostoucí obilí…

Číst dál →

Týden od 1. – 5. 4. 2019 „U potoka roste kvítí“

V prvním dubnovém týdnu jsme si s dětmi zopakovali charakteristické znaky jarního období, na obrázcích jsme poznávali jarní květiny, vytleskávali jejich názvy, určovali počet slabik a počáteční hlásky slov. Zahráli jsme si pohybovou hru „Uvíjíme věneček“, při které jsme si tyto jarní květiny a jejich názvy připomněli, zasoutěžili si při hře „Kytičková“. Naučili jsme se…

Číst dál →

Noc s Andersenem 29. 3. 2019

I letos se naše MŠ zapojila do celostátní akce „Noc s Andersenem“. Tento rok jsme se nechali inspirovat knihou Ondřeje Sekory „Ferda mravenec“. V průběhu večera jsme si nejenom upekli výborné piškotové šneky, ale také si vyrobili berušku z kolíčkú na prádlo a z papírových ruliček, soutěžili jsme v pojídání sladkých žížal, ve skládání obrázkových…

Číst dál →

Týden od 25. – 29. 3. – Z pohádky do pohádky „Pohádky o princeznách“

Na začátku týdne měly děti za úkol pozorně poslouchat krátké úryvky textů a poznávat, ze které pohádky ukázka je. Procvičovaly grafomotoriku na jednotažce „Princezna“, zrakové vnímání při vyplňování PL „Najdi královskou korunu“, smyslové vnímání, když pouze hmatem hledaly shodné střevíčky. Po poslechu pohádky „O Bajajovi“ děti společně vyrobily sedmihlavou saň (malovaly hlavy temperovými barvami na papírové…

Číst dál →

Týden od 18.3. – 22. 3. – Z pohádky do pohádky „O veliké řepě“

V tomto týdnu jsme si s dětmi připomněli pohádku „O veliké řepě“. Nejprve jsme si ji přečetli, potom s pomocí obrázků převyprávěli. Seznámili jsme se s veršovanou pohádkou Františka Hrubína a tu jsme si společně zahráli. Také jsme na pohádce procvičovali prostorovou orientaci (kdo stojí vpravo, vlevo, před, za, kdo je první, poslední a podobně),…

Číst dál →