Týden od 9. – 13. 9. „Kamarád, to je ten, kdo tě má rád“

DSCN0318

I v tomto týdnu jsme s dětmi procvičovali znalost jmen kamarádů ve třídě při hrách „Na jména“, „Hádej, kdo chybí“ a při cvičení s padákem, poznávali jsme kamarády podle hlasu (SH „Na kukačku“, „Kdo ti stojí za zády“). Jména jsme vytleskávali, počítali počet slabik, určovali hlásky na začátku jmen. Znovu jsme si opakovali pravidla chování…

Číst dál →

Týden od 2. – 6. 9. „Kdo všechno přišel do školky?“

V pondělí se ve třídě Srdíček sešly po prázdninách děti, které sem chodily už v minulém školním roce, děti ze třídy Berušek, ale i děti, které MŠ začaly navštěvovat letos poprvé. Celý týden jsme proto věnovali procvičování znalosti jmen kamarádů (v komunitním kruhu se děti vzájemně představovaly, jejich jména jsme vytleskávali, určovali počet slabik, počáteční…

Číst dál →

Základní integrovaný blok „Dobrý den, školko“

Záměrem bloku je podporování osobní spokojenosti a pohody dětí, utváření vztahů mezi dětmi při vzájemné komunikaci a dodržování pravidel společenského chování a soužití. Snažíme se využívat elementárních řečových schopností dětí, rozvíjet schopnosti dítěte přizpůsobovat se a reagovat na změny, učíme je sebeobsluze (děti se učí samy obléct, obout, zvládat základní hygienické návyky, umět správně stolovat, uklízet…

Číst dál →

13. 5. – 17. 5. 2019 – „Zvířata a jejich mláďata“

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o domácích zvířatech. Poznávali jsme je na obrázcích, přiřazovali k sobě dvojice zvířat a jejich mláďat, učili se, jak se kterým zvířatům říká, jak se jmenují příbytky, ve kterých zvířata žijí (bouda, stáj, chlév…) a jaký máme z kterého zvířete užitek. Při písničce „Krávy, krávy“ jsme zvířata…

Číst dál →

Týden od 29. 4. – 3. 5. 2019 „Týden kouzel a čar“

Tradice pálení čarodějnic letos připadla na úterý. Bohužel nám nepřálo počasí, a proto jsme plánované hry a opékání na zahradě MŠ museli nahradit aktivitami ve třídě. Děti například míchaly čarodějné lektvary, lovily klíč ze sklenice plné slizu, vyráběly duhu z bonbónů a vody, dělaly pokusy s ohněm, zatančily si metlový tanec. Ve čtvrtek navštívila MŠ…

Číst dál →

Týden od 15. – 18. 4. 2019 -„Hody,hody, doprovody“

Tématem tohoto týdne byly Velikonoce. V pondělí jsme si společně vyzkoušeli techniku drátkování a vyrobili  si z drátků velikonočního beránka, kterého jsme dozdobili barevnými korálky. V úterý proběhla 5. lekce projektu Zdravý úsměv, ve které zubní preventista Zdeněk Forejt seznámil děti s fluoridy a jejich významem pro zdraví zubů. Ve středu jsme se vypravili na…

Číst dál →

Týden od 8. 4. – 12. 4. 2019

V rámci Ekoškolky a tématu „Jídlo“ jsme tento týden plnili otázku číslo č. 3: „ Využíváte ve školce výpěstky ze školní zahrady? Jakým způsobem?“ Pustili jsme se pilně do plánu činností a jeho plnění. S dětmi jsme si povídali, z čeho vyroste rostlinka, co ke svému životu potřebuje… Po nasazení obilí do skleněné nádoby budeme pozorovat rostoucí obilí…

Číst dál →

Týden od 1. – 5. 4. 2019 „U potoka roste kvítí“

V prvním dubnovém týdnu jsme si s dětmi zopakovali charakteristické znaky jarního období, na obrázcích jsme poznávali jarní květiny, vytleskávali jejich názvy, určovali počet slabik a počáteční hlásky slov. Zahráli jsme si pohybovou hru „Uvíjíme věneček“, při které jsme si tyto jarní květiny a jejich názvy připomněli, zasoutěžili si při hře „Kytičková“. Naučili jsme se…

Číst dál →

Noc s Andersenem 29. 3. 2019

I letos se naše MŠ zapojila do celostátní akce „Noc s Andersenem“. Tento rok jsme se nechali inspirovat knihou Ondřeje Sekory „Ferda mravenec“. V průběhu večera jsme si nejenom upekli výborné piškotové šneky, ale také si vyrobili berušku z kolíčkú na prádlo a z papírových ruliček, soutěžili jsme v pojídání sladkých žížal, ve skládání obrázkových…

Číst dál →