Týden od 29. 10. – 2. 11. 2018

Tento týden byl pro většinu dětí krátký. V pondělí a úterý byly podzimní prázdniny a mnoho dětí si užívalo volno doma se svými rodiči. Ve středu jsme pak využili krásného podzimního počasí a dopoledne jsme věnovali úklidu zahrady MŠ. Děti zde sbíraly šišky a vyhrabávaly jehličí. Odpoledne pak na děti čekalo v MŠ „Podzimní tvoření“. Při příležitosti…

Číst dál →

Bramborový den – pátek 12. 10. 2018

Dnešní den byl zaměřený na podzimní plody, konkrétně brambory. V komunitním kruhu jsme si s dětmi povídali o bramborách. Jaký mají tvar, povrch, velikost či barvu. Poté jsme si také vyjmenovali jídla, které se dají z brambor uvařit. Zopakovali jsme si básničku s pohybem, kterou se děti naučily přes týden a pokračovali jsme rozcvičkou celého…

Číst dál →

Týden od 8. 10. – 12. 10. 2018

Dary podzimu Tento týden jsme si s dětmi i nadále povídaly o čtyřech ročních obdobích, jejich charakteristických znacích, o barvách podzimu, podzimních plodech, sklizni ovoce a zeleniny a také o jejich významu a využití. Podzimní období přímo hýří podněty k rozmanitým hudebním aktivitám. Pestrá paleta barev nás vybízí ke zpěvu, poslechu, nástrojové hře, k tanečním i veselým pohybovým…

Číst dál →

Týden od 1. 10. – 5. 10. 2018

 V tomto týdnu jsme se i nadále věnovali tématu počasí. Pomocí orffových nástrojů jsme napodobovali déšť, bouřku, vítr. Rytmizovali jsme slova, určovali počet slabik. Do každodenních činností jsme zařadili dechová a logopedická cvičení a cviky na uvolnění ruky a zápěstí. V průběhu týdne si děti vyráběly podzimní draky (skládaly papír podle pokynů, dokreslovaly, zavazovaly suky)….

Číst dál →

Týden od 24. 7. – 28. 9. 2018

S dětmi ze třídy Srdíček jsme si tento týden povídaly o čtyřech ročních obdobích, jejich charakteristických znacích… Děti se seznamovaly s počasím a jeho symboly, přiřazovaly oblečení a módní doplňky k piktogramům, zapisovaly počasí pomocí symbolů do kalendáře. Pomocí padáku jsme napodobovaly déšť, bouřku i vítr, hrály si v hudebně-pohybových hrách s nástroji Orffova instrumentáře…

Číst dál →

Týden 17. – 21. 9. 2018

„Kamarád, to je ten, kdo mě má rád“   V průběhu tohoto týdne jsme si při smyslových a pohybových hrách „Kdo ti stojí za zády?“, „Na jména“, „Kdo chybí?“ upevňovali znalost jmen kamarádů ze třídy. procvičovali správný úchop tužky při grafomotorických cvičeních, opakovali si pravidla chování v naší třídě Srdíček.  Třídu nám ozdobil podzimní ježek,…

Číst dál →

Září

ikonka_celaskola

Prázdniny utekly jako voda, zaměstnanci si vychutnali zaslouženou dovolenou a opět se s chutí pustili do příprav začátku nového období, kdy se k nám vrátily dětičky do tříd, vzorně připravených k dalšímu společnému hraní, poznávání, učení. O prázdninách probíhaly dokončovací práce na výstavbě nového oddělení mateřské školy. V průběhu října by měly být všechny práce dokončeny…

Číst dál →