Týden od 9. – 13. 9. „Kamarád, to je ten, kdo tě má rád“

DSCN0318

I v tomto týdnu jsme s dětmi procvičovali znalost jmen kamarádů ve třídě při hrách „Na jména“, „Hádej, kdo chybí“ a při cvičení s padákem, poznávali jsme kamarády podle hlasu (SH „Na kukačku“, „Kdo ti stojí za zády“). Jména jsme vytleskávali, počítali počet slabik, určovali hlásky na začátku jmen. Znovu jsme si opakovali pravidla chování…

Číst dál →

Týden od 2. – 6. 9. „Kdo všechno přišel do školky?“

V pondělí se ve třídě Srdíček sešly po prázdninách děti, které sem chodily už v minulém školním roce, děti ze třídy Berušek, ale i děti, které MŠ začaly navštěvovat letos poprvé. Celý týden jsme proto věnovali procvičování znalosti jmen kamarádů (v komunitním kruhu se děti vzájemně představovaly, jejich jména jsme vytleskávali, určovali počet slabik, počáteční…

Číst dál →

Základní integrovaný blok „Dobrý den, školko“

Záměrem bloku je podporování osobní spokojenosti a pohody dětí, utváření vztahů mezi dětmi při vzájemné komunikaci a dodržování pravidel společenského chování a soužití. Snažíme se využívat elementárních řečových schopností dětí, rozvíjet schopnosti dítěte přizpůsobovat se a reagovat na změny, učíme je sebeobsluze (děti se učí samy obléct, obout, zvládat základní hygienické návyky, umět správně stolovat, uklízet…

Číst dál →

Nabídka kroužků pro šk. rok 2019/2020

kroužky

Milí rodiče, máte možnost vybírat z 6 kroužků pro děti, které povedou naše paní učitelky. Jedná se o kroužek logopedický, výtvarný, pohádkové cvičení, hudební, angličtina pro nejmenší a plavání. Všechny nabídky najdete vyvěšeny na nástěnkách ve svých třídách (Srdíčka a Berušky), kde můžete svoje děti zapsat. V případě nejasností se obraťte na paní učitelku.

Číst dál →