Bramborový den – pátek 12. 10. 2018

Dnešní den byl zaměřený na podzimní plody, konkrétně brambory. V komunitním kruhu jsme si s dětmi povídali o bramborách. Jaký mají tvar, povrch, velikost či barvu. Poté jsme si také vyjmenovali jídla, které se dají z brambor uvařit. Zopakovali jsme si básničku s pohybem, kterou se děti naučily přes týden a pokračovali jsme rozcvičkou celého…

Číst dál →

Týden od 8. 10. – 12. 10. 2018

Dary podzimu Tento týden jsme si s dětmi i nadále povídaly o čtyřech ročních obdobích, jejich charakteristických znacích, o barvách podzimu, podzimních plodech, sklizni ovoce a zeleniny a také o jejich významu a využití. Podzimní období přímo hýří podněty k rozmanitým hudebním aktivitám. Pestrá paleta barev nás vybízí ke zpěvu, poslechu, nástrojové hře, k tanečním i veselým pohybovým…

Číst dál →

Týden od 1. 10. – 5. 10. 2018

 V tomto týdnu jsme se i nadále věnovali tématu počasí. Pomocí orffových nástrojů jsme napodobovali déšť, bouřku, vítr. Rytmizovali jsme slova, určovali počet slabik. Do každodenních činností jsme zařadili dechová a logopedická cvičení a cviky na uvolnění ruky a zápěstí. V průběhu týdne si děti vyráběly podzimní draky (skládaly papír podle pokynů, dokreslovaly, zavazovaly suky)….

Číst dál →