Při jakých potížích vyhledat logopeda

Věk: 2 roky: nevydává ani hlásku, nerozumí slovním pokynům, nereaguje na podněty, nenapodobuje či mluví málo 3 roky: netvoří ani dvouslovná spojení, neptá se, nezajímá se, neskloňuje, přehazuje slabiky, výrazně komolí jednoduchá slova, má porušenou artikulaci jednoduchých hlásek (P, B, M, V, F, T, D, N, H, Ch) 4 roky: má nezralou větnou stavbu s…

Číst dál →

Projekt Logopedie

          Plán logopedické prevence V letošním školním  roce se zaměříme na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí a na prevenci vzniku poruch řeči. Cíle stanovené ve ŠVP: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Aktivity naplánované v rámci logopedické prevence: depistáž řečových vad a poruch v MŠ…

Číst dál →