Projekt Logopedie

          Plán logopedické prevence V letošním školním  roce se zaměříme na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí a na prevenci vzniku poruch řeči. Cíle stanovené ve ŠVP: rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu Aktivity naplánované v rámci logopedické prevence: depistáž řečových vad a poruch v MŠ…

Číst dál →