2. třída – MŠ – Berušky

Milé děti, milí rodiče, vítejte na stránce naší třídy :)

Mgr. Simona Válková
valkova@zstecovice.cz

Mgr. Klára Adamíková
adamikova@zstecovice.cz


Charakteristika třídy:

V letošním školním roce je v 1. třídě MŠ „Berušky“ zapsáno 28 dětí, z toho 12 chlapců a 16 dívek. 8 dětí nastoupilo v září do třídy Berušek poprvé, seznámily se s novými kamarády a prostředím, s dodržováním dohodnutých pravidel a učí se zvládnout odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých.

Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces, jako jsou např. výlety, exkurze, divadelní představení, plavání a saunování, preventivní program „Zdravý úsměv“, účast na veřejných vystoupeních a soutěžích apod.

Děti mají možnost využít nabídky kroužků neziskové organizace Kroužky pro děti nebo z nabídky kroužků mateřské školy.

Prosba

Vážení rodiče, rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o předcházení nepříjemným situacím. Chtěli bychom vás informovat, že v žádném případě nebude do MŠ přijato dítě, které bude vykazovat příznaky zvýšené teploty, nevolnosti nebo bude mít zelenou rýmu. Chceme chránit vaše děti i kolektiv pedagogů, kteří se o vaše děti starají. Chápeme, že péče o nemocné dítě je psychicky i časově náročná, ale jedná se o příznaky virových onemocnění, které jsou přenositelné v dětském kolektivu a pokud není dítě řádně doléčeno, má tendence se vracet. Děkujeme za pochopení.

Zdravé mlsání

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že chceme podporovat u dětí návyky správného stravování, nabízíme vám následující možnost. Děti při oslavě svých narozenin přinášejí do MŠ něco sladkého „na zoubek“. Mohou však přinést např. sušené ovoce, různé druhy krekrů apod. podle vašeho uvážení a nápadů. Děkujeme.

Žádost

Žádáme rodiče o každodenní kontrolu vlasů dětí. Předcházejme společně výskytu vší v naší MŠ. Děkujeme.

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy?

Podrobnosti najdete na stránce „Poprvé do školky?“

Třídní fond

Vybíráme 300 – 500 Kč do třídního fondu na kulturní akce a představení.

Plavání

Za plavání a saunování vybíráme již v záři 250 Kč na 10 lekcí dopředu.

Informační leták

Všechny informace o tom, co budou děti v MŠ potřebovat i další potřebné informace naleznete v Dokumentech MŠ v Informačním letáku.

Novinky

Další novinky...