2. třída – MŠ

Milé děti, milí rodiče, vítejte na stránce naší třídy! :)

Mgr. Adriana Moravcová
moravcova@zstecovice.cz

Alexandra Jelínková
jelinkova@zstecovice.cz

Charakteristika třídy

V letošním školním roce je ve 2. třídě MŠ „Srdíčka“ zapsáno 28 dětí, toho 13 chlapců a 15 dívek. 22 dětí by mělo v příštím školním roce zahájit školní docházku. Proto je naším hlavním cílem vytváření základních znalostí a dovedností důležitých pro vstup do ZŠ, probouzení chuti pro celoživotní vzdělávání, rozvíjení samostatnosti a podpora pozitivního vztahu k sobě, vrstevníkům a ostatním lidem.

Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces, jako jsou např. výlety, exkurze, divadelní představení, plavání a saunování, preventivní program „Zdravý úsměv“, účast na veřejných vystoupeních a soutěžích apod.

Děti mají možnost využít nabídky kroužků neziskové organizace Kroužky pro děti.


Prosba

Vážení rodiče, rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o předcházení nepříjemným situacím. Chtěli bychom vás informovat, že v žádném případě nebude do MŠ přijato dítě, které bude vykazovat příznaky zvýšené teploty, nevolnosti nebo bude mít zelenou rýmu. Chceme chránit vaše děti i kolektiv pedagogů, kteří se o vaše děti starají. Chápeme, že péče o nemocné dítě je psychicky i časově náročná, ale jedná se o příznaky virových onemocnění, které jsou přenositelné v dětském kolektivu a pokud není dítě řádně doléčeno, má tendence se vracet. Děkujeme za pochopení.

Zdravé mlsání

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že chceme podporovat u dětí návyky správného stravování, nabízíme vám následující možnost. Děti při oslavě svých narozenin přinášejí do MŠ něco sladkého „na zoubek“. Mohou však přinést např. sušené ovoce, různé druhy krekrů apod. podle vašeho uvážení a nápadů. Děkujeme.

Žádost

Žádáme rodiče o každodenní kontrolu vlasů dětí. Předcházejme společně výskytu vší v naší MŠ. Děkujeme.

Podpora logopedie v naší MŠ

Logopedické podpora je zaměřená na logopedickou péče u dětí předškolního věku mateřské školy v Tečovicích v úzké spolupráci s rodinou a návazností na základní vzdělávání. Hlavní aktivity budou uskutečňovány v každodenních výchovně-vzdělávacích činnostech (jazykové chvilky, dramatizace, dechová a hlasová cvičení) v souladu s ŠVP PV a RVP PV. Podpora prevence řečových obtíží je zkvalitněna proškolenými pedagogickými  pracovníky. Individuální logopedická náprava řeči bude probíhat ve spolupráci s rodinou.

 img072

Třídní fond

Vybíráme 300 – 500 Kč do třídního fondu na kulturní akce a představení.

Plavání

Za plavání a saunování vybíráme již v záři 250 Kč na 10 lekcí dopředu.

Informační leták

Všechny informace o tom, co budou děti v MŠ potřebovat i další potřebné informace naleznete v Dokumentech MŠ v Informačním letáku.

Složka na grafomotoriku

Prosíme, přineste svým dětem na začátku září do MŠ podepsanou složku na zakládání grafomotorických listů. Děkujeme!

Novinky z naší třídy

Organizační schůzka s rodiči

7. 9. 2017

Sportovní dopoledne s HBC Malenovice

14. 9. 2017

Babí léto

15. 9. 2017

Screeningové vyšetření zraku

6. 10. 2017 v 8.30 hod.

Sběr papíru

11., 12. 10. 2017

Divadelní představení

10. 10. 2017, 17. 10. 2017

2. schůzka Ekotýmu

17. 10. 2017

Dýňový týden

23. 10. – 31. 10. 2017

Lampionový průvod

13. 10. 2017

Zdravý úsměv

20. 10. 2017

1. lekce plavání

  1. 11. 2017

Uzávěrka objednávání knih

10. 11. 2017

Kouzelník

13. 11. 2017

Malá scéna Zlín, O princezně, která ráčkovala

14. 11. 2017

ExperImentárium

16. 11. 2017

Vánoční fotografování

22. 11. 2017

Maňáskové divadlo

27. 11. 2017

2. lekce plavání

29. 11. 2017

Mikulášská nadílka

5. 12. 2017

Zdravý úsměv

6. 12. 2017

Tečovský vánoční jarmark

8. 12. 2017

Návštěva IZAP Slunečnice – Vánoční tvoření (2. tř. MŠ)

12. 12. 2017

Plavání

13. 12. 2017

Návštěva Krajské knihovny ve Zlíně

14. 12. 2017 (2. třída MŠ)

Sférické kino

15. 12. 2017

Vánoční čtení pohádek ve školní knihovně

18. 12. – 22. 12. 2017

Vánoční prázdniny, MŠ uzavřena

27. 12. – 2. 1. 2018, otevírá se 3. 1. 2018