2. třída – MŠ

Milé děti, milí rodiče, vítejte na stránce naší třídy! :)

Mgr. Adriana Moravcová
moravcova@zstecovice.cz

Alexandra Jelínková
jelinkova@zstecovice.cz

Charakteristika třídy

V letošním školním roce je ve 2. třídě MŠ „Srdíčka“ zapsáno 28 dětí, toho 13 chlapců a 15 dívek. 22 dětí by mělo v příštím školním roce zahájit školní docházku. Proto je naším hlavním cílem vytváření základních znalostí a dovedností důležitých pro vstup do ZŠ, probouzení chuti pro celoživotní vzdělávání, rozvíjení samostatnosti a podpora pozitivního vztahu k sobě, vrstevníkům a ostatním lidem.

Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces, jako jsou např. výlety, exkurze, divadelní představení, plavání a saunování, preventivní program „Zdravý úsměv“, účast na veřejných vystoupeních a soutěžích apod.

Děti mají možnost využít nabídky kroužků neziskové organizace Kroužky pro děti.


Prosba

Vážení rodiče, rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o předcházení nepříjemným situacím. Chtěli bychom vás informovat, že v žádném případě nebude do MŠ přijato dítě, které bude vykazovat příznaky zvýšené teploty, nevolnosti nebo bude mít zelenou rýmu. Chceme chránit vaše děti i kolektiv pedagogů, kteří se o vaše děti starají. Chápeme, že péče o nemocné dítě je psychicky i časově náročná, ale jedná se o příznaky virových onemocnění, které jsou přenositelné v dětském kolektivu a pokud není dítě řádně doléčeno, má tendence se vracet. Děkujeme za pochopení.

Zdravé mlsání

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že chceme podporovat u dětí návyky správného stravování, nabízíme vám následující možnost. Děti při oslavě svých narozenin přinášejí do MŠ něco sladkého „na zoubek“. Mohou však přinést např. sušené ovoce, různé druhy krekrů apod. podle vašeho uvážení a nápadů. Děkujeme.

Žádost

Žádáme rodiče o každodenní kontrolu vlasů dětí. Předcházejme společně výskytu vší v naší MŠ. Děkujeme.

Podpora logopedie v naší MŠ

Logopedické podpora je zaměřená na logopedickou péče u dětí předškolního věku mateřské školy v Tečovicích v úzké spolupráci s rodinou a návazností na základní vzdělávání. Hlavní aktivity budou uskutečňovány v každodenních výchovně-vzdělávacích činnostech (jazykové chvilky, dramatizace, dechová a hlasová cvičení) v souladu s ŠVP PV a RVP PV. Podpora prevence řečových obtíží je zkvalitněna proškolenými pedagogickými  pracovníky. Individuální logopedická náprava řeči bude probíhat ve spolupráci s rodinou.

 img072

Třídní fond

Vybíráme 300 – 500 Kč do třídního fondu na kulturní akce a představení.

Plavání

Za plavání a saunování vybíráme již v záři 250 Kč na 10 lekcí dopředu.

Informační leták

Všechny informace o tom, co budou děti v MŠ potřebovat i další potřebné informace naleznete v Dokumentech MŠ v Informačním letáku.

Složka na grafomotoriku

Prosíme, přineste svým dětem na začátku září do MŠ podepsanou složku na zakládání grafomotorických listů. Děkujeme!

Novinky z naší třídy

Organizační schůzka s rodiči

7. 9. 2017

Sportovní dopoledne s HBC Malenovice

14. 9. 2017

Babí léto

15. 9. 2017

Screeningové vyšetření zraku

6. 10. 2017 v 8.30 hod.

Sběr papíru

11., 12. 10. 2017

Divadelní představení

10. 10. 2017, 17. 10. 2017

2. schůzka Ekotýmu

17. 10. 2017

Dýňový týden

23. 10. – 31. 10. 2017

Lampionový průvod

13. 10. 2017

Zdravý úsměv

20. 10. 2017

1. lekce plavání

  1. 11. 2017

Uzávěrka objednávání knih

10. 11. 2017

Kouzelník

13. 11. 2017

Malá scéna Zlín, O princezně, která ráčkovala

14. 11. 2017

ExperImentárium

16. 11. 2017

Vánoční fotografování

22. 11. 2017

Maňáskové divadlo

27. 11. 2017

2. lekce plavání

29. 11. 2017

Mikulášská nadílka

5. 12. 2017

Zdravý úsměv

6. 12. 2017

Tečovský vánoční jarmark

8. 12. 2017

Návštěva IZAP Slunečnice – Vánoční tvoření (2. tř. MŠ)

12. 12. 2017

Plavání

13. 12. 2017

Návštěva Krajské knihovny ve Zlíně

14. 12. 2017 (2. třída MŠ)

Sférické kino

15. 12. 2017

Vánoční čtení pohádek ve školní knihovně

18. 12. – 22. 12. 2017

Vánoční prázdniny, MŠ uzavřena

27. 12. – 2. 1. 2018, otevírá se 3. 1. 2018

Divadelní představení v MŠ

5. 1. 2018

Plavání

10. 1. 2018

Zdravý úsměv

22. 1. 2018

Malá scéna Zlín, Kocour Mikeš

23. 1. 2018

Pololetní prázdniny

2. 2. 2018

Plavání

7. 2. 2018

Karneval v MŠ

8. 2. 2018

Jarní prázdniny

19. 2. – 23. 2. 2018

Ukázkové odpoledne s možností individuálních pohovorů

28. 2. 2018, 16.00 hod.

Workshop pro předškoláky a jejich rodiče

1. 3. 2018

Návštěva školní knihovny

6. 3. 2018, děti ze třídy Berušek

Školička nanečisto

6. 3. 2018

Plavání

7. 3. 2018

Sběr papíru

7., 8. 3. 2018

Krajská knihovna Zlín

8. 3. 2018, děti ze třídy Srdíček

Školička nanečisto

13. 3. 2018

Zdravý úsměv

14. 3. 2018

Malá scéna Zlín, Dášenka

19. 3. 2018

Návštěva školní knihovny

20. 3. 2018, děti ze třídy Srdíček

Plavání

21. 3. 2018

Noc s Andersenem – pohádkové spaní předškoláků v MŠ

23. 3. 2018

Logopedická depistáž

28. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

29. 3. 2018

Plavání

4. 4. 2018

Zápis do ZŠ

12. 4. 2018

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, děti ze třídy Srdíček

17. 4. 2018

Jarní fotografování

19. 4. 2018

Canisterapie

20. 4. 2018

Zdravý úsměv

23. 4. 2018

Plavání

25. 4. 2018

Kouzelný rej na zahradě MŠ s opékáním (dopoledne)

27. 4. 2018

Plavání

2. 5. 2018

Návštěva místní hasičské zbrojnice

3. 5. 2018

Ředitelské volno ZŠ

7. 5. 2018

Plavání

9. 5. 2018 (závěrečná lekce)

Zápis do MŠ

9., 10. 5. 2018

Besídka ke Dni matek

15. 5. 2018

Krajská galerie výtvarného umění Zlín

17., 18. 5. 2018

Průzkum hudebnosti pro předškoláky (ZUŠ)

21. 5. 2018

Netradiční hudební nástroje

21. 5. 2018

Společné bubnování na zahradě MŠ

22. 5. 2018

Písečná animace

24. 5. 2018

Dopravní hřiště Otrokovice

29. 5. 2018

Fotografování tříd

30. 5. 2018

Návštěva 1. třídy ZŠ

1. 6. 2018

Zdravý úsměv

6. 6. 2018

Sběr papíru

6., 7. 6. 2018

Týden výletů

11. 6. 2018 Výlet na Chlum s langošem, nácvik požárního poplachu

12. 6. 2018 Výlet na Malenovský hrad

13. 6. 2018 Lanáček Otrokovice

14. 6. 2018 Slunečnice Zlín

15. 6. 2018 Opékání na Bivoji

Rozloučení s předškoláky

29. 6. 2018

Dětský den za hasičskou zbrojnicí

22. 6. 2018

Uzavření MŠ o hlavních prázdninách

23. 7. – 24. 8. 2018