1. třída – MŠ

Milé děti, milí rodiče, vítejte na stránce naší třídy.

Mgr. Simona Válková
valkova@zstecovice.cz

Gabriela Chajruševová
chajrusevova@zstecovice.cz


Charakteristika třídy:

V letošním školním roce je v 1. třídě MŠ „Berušky“ zapsáno 28 dětí, z toho 14 chlapců a 14 dívek. 15 dětí nastoupilo v září do mateřské školy poprvé, seznámili se s novými kamarády a prostředím, s dodržováním dohodnutých pravidel a učí se zvládnout odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých.

Součástí vzdělávání je široká nabídka aktivit, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují vzdělávací proces, jako jsou např. výlety, exkurze, divadelní představení, plavání a saunování, preventivní program „Zdravý úsměv“, účast na veřejných vystoupeních a soutěžích apod.

Děti mají možnost využít nabídky kroužků neziskové organizace Kroužky pro děti.

Prosba

Vážení rodiče, rádi bychom se na vás obrátili s prosbou o předcházení nepříjemným situacím. Chtěli bychom vás informovat, že v žádném případě nebude do MŠ přijato dítě, které bude vykazovat příznaky zvýšené teploty, nevolnosti nebo bude mít zelenou rýmu. Chceme chránit vaše děti i kolektiv pedagogů, kteří se o vaše děti starají. Chápeme, že péče o nemocné dítě je psychicky i časově náročná, ale jedná se o příznaky virových onemocnění, které jsou přenositelné v dětském kolektivu a pokud není dítě řádně doléčeno, má tendence se vracet. Děkujeme za pochopení.

Zdravé mlsání

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že chceme podporovat u dětí návyky správného stravování, nabízíme vám následující možnost. Děti při oslavě svých narozenin přinášejí do MŠ něco sladkého „na zoubek“. Mohou však přinést např. sušené ovoce, různé druhy krekrů apod. podle vašeho uvážení a nápadů. Děkujeme.

Žádost

Žádáme rodiče o každodenní kontrolu vlasů dětí. Předcházejme společně výskytu vší v naší MŠ. Děkujeme.

Jak připravit dítě na vstup do mateřské školy?

Podrobnosti najdete na stránce „Poprvé do školky?“

Třídní fond

Vybíráme 300 – 500 Kč do třídního fondu na kulturní akce a představení.

Plavání

Za plavání a saunování vybíráme již v záři 250 Kč na 10 lekcí dopředu.

Informační leták

Všechny informace o tom, co budou děti v MŠ potřebovat i další potřebné informace naleznete v Dokumentech MŠ v Informačním letáku.

Novinky z naší třídy

Organizační schůzka s rodiči

7. 9. 2017

Sportovní dopoledne s HBC Malenovice

14. 9. 2017

Babí léto

15. 9. 2017

Screeningové vyšetření zraku

6. 10. 2017 v 8.30 hod.

Sběr papíru

11., 12. 10. 2017

Divadelní představení

10. 10. 2017, 17. 10. 2017

2. schůzka Ekotýmu

17. 10. 2017

Dýňový týden

23. 10. – 31. 10. 2017

Lampionový průvod

13. 10. 2017

Zdravý úsměv

20. 10. 2017

1. lekce plavání

  1. 11. 2017

Uzávěrka objednávání knih

10. 11. 2017

Kouzelník

13. 11. 2017

Malá scéna Zlín, O princezně, která ráčkovala

14. 11. 2017

ExperImentárium

16. 11. 2017

Vánoční fotografování

22. 11. 2017

Maňáskové divadlo

27. 11. 2017

2. lekce plavání

29. 11. 2017

Mikulášská nadílka

5. 12. 2017

Zdravý úsměv

6. 12. 2017

Tečovský vánoční jarmark

8. 12. 2017

Návštěva IZAP Slunečnice – Vánoční tvoření (2. tř. MŠ)

12. 12. 2017

Plavání

13. 12. 2017

Návštěva Krajské knihovny ve Zlíně

14. 12. 2017 (2. třída MŠ)

Sférické kino

15. 12. 2017

Vánoční čtení pohádek ve školní knihovně

18. 12. – 22. 12. 2017

Vánoční prázdniny, MŠ uzavřena

27. 12. – 2. 1. 2018, otevírá se 3. 1. 2018

Divadelní představení v MŠ

5. 1. 2018

Plavání

10. 1. 2018

Zdravý úsměv

22. 1. 2018

Malá scéna Zlín, Kocour Mikeš

23. 1. 2018

Pololetní prázdniny

2. 2. 2018

Plavání

7. 2. 2018

Karneval v MŠ

8. 2. 2018

Jarní prázdniny

19. 2. – 23. 2. 2018

Ukázkové odpoledne s možností individuálních pohovorů

28. 2. 2018, 16.00 hod.

Workshop pro předškoláky a jejich rodiče

1. 3. 2018

Návštěva školní knihovny

6. 3. 2018, děti ze třídy Berušek

Školička nanečisto

6. 3. 2018

Plavání

7. 3. 2018

Sběr papíru

7., 8. 3. 2018

Krajská knihovna Zlín

8. 3. 2018, děti ze třídy Srdíček

Školička nanečisto

13. 3. 2018

Zdravý úsměv

14. 3. 2018

Malá scéna Zlín, Dášenka

19. 3. 2018

Návštěva školní knihovny

20. 3. 2018, děti ze třídy Srdíček

Plavání

21. 3. 2018

Noc s Andersenem – pohádkové spaní předškoláků v MŠ

23. 3. 2018

Logopedická depistáž

28. 3. 2018

Velikonoční prázdniny

29. 3. 2018

Plavání

4. 4. 2018

Zápis do ZŠ

12. 4. 2018

KrajskPlavání018, děti ze třídy Srdíček

Plavání

18. 4. 2018

Jarní fotografování

19. 4. 2018

Plavání

2. 5. 2018

Ředitelské volno ZŠ

7. 5. 2018

Zápis do MŠ

9., 10. 5. 2018

Netradiční hudební nástroje

21. 5. 2018

Společné bubnování na zahradě MŠ

22. 5. 2018

Písečná animace

24. 5. 2018

Fotografování tříd

30. 5. 2018

Zdravý úsměv

6. 6. 2018

Sběr papíru

6., 7. 6. 2018

Výlet na Chlum s langošem

11. 6. 2018, nácvik požárního poplachu

Dětský den za hasičskou zbrojnicí

22. 6. 2018

Uzavření MŠ o hlavních prázdninách

23. 7. – 24. 8. 2018

 

 

 

 

 

Další novinky...