Maňáskové divadlo a třídění odpadu

DD

Dnes naši MŠ navštívilo maňáskové divadlo Šikulka. Zhlédnout jsme mohli pohádky, které nás poučili a zároveň jsme si mohli zopakovat téma loňského roku „ODPADY“. Pohádka vyprávěla o zvířátkách, které se učily třídit odpad do správných kontejnerů a děti jim při činnosti pomáhaly.