Kroužek pro předškoláky

ikonka_knihovna

Přípravný kroužek pro předškoláky proběhl v měsíci únoru dvakrát.

Děti se seznámily se školním prostředím a pravidly, s orientací v prostoru, vyzkoušely si správné sezení v opravdových školních lavicích. Procvičovaly si jméno, příjmení a adresu svého bydliště, určovaly první hlásku na začátku slova, vytleskávaly své jméno, určovaly počet slabik a přiřazovaly k příslušné číslici. Trénovaly sluchovou a rytmickou paměť.

Dále jsme se zaměřili na aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, grafomotoriky a řečových dovedností. Doplnili jsme hravé pracovní listy zaměřené na geometrické tvary a labyrinty, početní představy – první, druhý, poslední a vybarvení podle návodu. Pocvičili jsme číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznávali jsme pojmy více, stejně, méně, první, poslední apod.

Dále jsme u dětí rozvíjely logické myšlení spojováním dvojic na obrázku, které k sobě patří (koleje-vlak, strom – jablko), u různých výroků říkaly, jestli je pravdivý nebo nepravdivý (vlak jede rychleji než kolo, kočka je menší než myš, psí bouda je vyšší než dům…), dle obrázků poznávaly jaké vlastnosti mají lidé a předměty na obrázcích – slova protikladná (hubený – tlustý, smutný – veselý, plný – prázdný, rychlý – pomalý…).

S dalšími rozvíjejícími aktivitami budeme pilně pokračovat každý den v mateřské škole a také v kroužku pro předškoláky.

Naším cílem je, abychom ve spolupráci s rodiči zajistili dětem co nejúspěšnější a také radostný vstup do základní školy.