Nabídka obědů, externí strávníci

Stravování ve školní jídelně, jídlonosiče

1 oběd 60 Kč
(polévka, hlavní jídlo, varianta kompot/salát/ovoce/moučník)

Stravenky se prodávají vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující od 7,00 – do 7,45 hod. ve školní družině a od 11,00 – do 13,00 hod. v kanceláči vedoucí ŠJ. Informace o prodeji jsou vyvěšeny na nástěnce školy, v jídelně na nástěnce a také na internetových stránkách školy. Platba v hotovosti nebo převedem z účtu.