Ceny stravného a platby

Ceník jídel

Pro děti z mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina)

děti do 6 let: 39,- 
děti, které v daném školním roce dovrší 7 let: 42,- 

Stravné je hrazeno společně s platbou za vzdělání. Obědy je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo SMS tel. 775 059 097/ nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd / v případě náhlého onemocnění/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů / 11,30 – 12,45 hod./, pouze v první den nepřítomnosti.

Pro děti ze základní školy (oběd, svačinka)

žáci 7 – 10 let: 24,- 
žáci 11- 14 let: 26,-

Žáci IV tř., kteří dovrší v daném školním roce 11 let: 26,-

svačina : 12,- 

Obědy popř. svačinky je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo tel. SMS 775 059 097 v den nemoci, nebo na webových stránkách ZŠ/  nebo přihlásit/ v den nástupu po nemoci/ nejpozději do 7,00 hod. Neodhlášený oběd / svačinu/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů /11,30 – 12,45 hod./ , pouze v první den nepřítomnosti. Nevyzvednutý oběd /svačina/ propadá!! 

Cizí strávníci (oběd)

jednotná cena: 60,-

Obědy je možné odhlásit a přihlásit na tel. 577 105 006, nebo na webových stránkách ZŠ nejpozději do 7,00 hod. Obědy se vydávají od 11,00 – do 11,25 hod.

Vážení strávníci,

z důvodu zvýšení cen potravin, jsme nuceni zvýšit ceny stravného s účinností od 1. 1. 2018. Cena stravenky od tohoto data je: 60,- Kč


Platby stravného a školného

Stravné a školné v mateřské škole se vybírá vždy třetího dne v měsíci. Školné na rok 2017/2018 je stanoveno 450,- Kč. Děti  s povinnou školní docházkou a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí.

Školné a stravné se vybírá v určené dny: kancelář vedoucí ŠJ od 7,00 –  do 15,00 hod.