Ceny stravného a platby

Ceník jídel

Výběr stravného a školného Mateřská škola Tečovice

Stravné a školné za měsíc: PROSINEC   

Kdy:   8. 1. 2018

Kde: v kanceláři vedoucí školní jídelny.

V kolik: od 7,00 – do 15,00 hod.

Prodej stravenek Základní škola Tečovice

Stravenky na měsíc: LEDEN      

Kdy: 3. 1. – 4. 1.  2018

V kolik a kde: školní družina od 7,00 – do 7,45 hod., kancelář vedoucí školní jídelny od 11,00 – do 13,00 hod.

Pro děti z mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina)

děti do 6 let: 39,- 
děti, které v daném školním roce dovrší 7 let: 42,- 

Stravné a školné v hotovosti se platí vždy třetího dne v měsíci. Úplata za vzdělání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, pokud se zákonnými zástupci není dohodnut jiný termín. Stravné je hrazeno společně s platbou za vzdělání. Obědy je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo SMS tel. 775 059 097/ nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd / v případě náhlého onemocnění/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů / 11,30 – 12,45 hod./, pouze v první den nepřítomnosti.

Pro děti ze základní školy (oběd)

žáci 7 – 10 let: 24,- 
žáci 11- 14 let: 26,-

Žáci IV tř., kteří dovrší v daném školním roce 11 let: 26,-

Stravenky se prodávají vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující. Obědy je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo tel. SMS 775 059 097 v den nemoci/  nebo přihlásit/ v den nástupu po nemoci/ nejpozději do 7,30 hod. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů /11,30 – 12,45 hod./ , pouze v první den nepřítomnosti. Nevyzvednutý oběd propadá a stravenku nelze dál použít!! 

Cizí strávníci (oběd)

jednotná cena: 57,- 

Stravenky se prodávají vždy poslední dva dny v měsíci v určené dny: kancelář vedoucí ŠJ od 11,00 – do 13,00 hod.

Obědy je možné odhlásit a přihlásit na tel. 577 105 006 nejpozději do 7,30 hod. Obědy se vydávají od 11,00 – do 11,25 hod.

Vážení strávníci,

z důvodu zvýšení cen potravin, jsme nuceni zvýšit ceny stravného s účinností od 1. 1. 2018. Cena stravenky od tohoto data je: 60,- Kč


Platby stravného a školného

Stravenky se prodávají vždy poslední dva dny v měsíci. Jestliže mají žáci v těchto dnech prázdniny, prodávají se poslední dva dny před prázdninami v družině základní školy. Stravné a školné v mateřské škole se vybírá vždy třetího dne v měsíci. Školné na rok 2017/2018 je stanoveno 450,- Kč. Děti  s povinnou školní docházkou a děti s odkladem školní docházky úplatu za školné neplatí.

Stravenky se prodávají v určené dny: školní družina od 7,00 – do 7,45 hod. a kancelář vedoucí  ŠJ od 11,00 – do 13,00 hod.

Školné a stravné se vybírá v určené dny: kancelář vedoucí ŠJ od 7,00 –  do 15,00 hod.