Ceny stravného a platby

Ceník jídel

 Děti z mateřské školy (přesnídávka, oběd, svačina)

děti do 6 let: 39,- 
děti, které v daném školním roce dovrší 7 let: 42,-
školné na rok 2018/2019: 450,- 

Stravné je hrazeno společně s platbou za vzdělání. Obědy je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo SMS tel. 775 059 097/ nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd / v případě náhlého onemocnění/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů / 11,30 – 12,45 hod./, pouze v první den nepřítomnosti.

 Děti ze základní školy (oběd, svačinka)

žáci 7 – 10 let: 24,- 
žáci 11- 14 let: 26,-

Žáci IV tř., kteří dovrší v daném školním roce 11 let: 26,-

svačina : 12,- 

Obědy popř. svačinky je možné odhlásit / tel. 577 105 006 nebo tel. SMS 775 059 097 v den nemoci, nebo na webových stránkách ZŠ/  nebo přihlásit/ v den nástupu po nemoci/ nejpozději do 7,00 hod. Neodhlášený oběd / svačinu/ si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů /11,30 – 12,45 hod./ , pouze v první den nepřítomnosti. Nevyzvednutý oběd /svačina/ propadá!! 

Informace pro rodiče žáků I. třídy Základní školy:

Čipy pro děti I. třídy ZŠ se budou vydávat první den školního roku.

Kde: ve školní družině po ukončení zahájení školního roku. Rodiče si s sebou přinesou zálohu na čip 100,- Kč.

Cizí strávníci (oběd)

jednotná cena: 60,-

Obědy je možné odhlásit a přihlásit na tel. 577 105 006, nebo na webových stránkách ZŠ nejpozději do 7,00 hod. Obědy se vydávají od 11,00 – do 11,25 hod.

Vážení strávníci,

z důvodu zvýšení cen potravin, jsme nuceni zvýšit ceny stravného s účinností od 1. 1. 2018. Cena stravenky od tohoto data je: 60,- Kč

 

 PROVOZ VÝDEJE OBĚDŮ V PRVNÍM TÝDNU ŠKOLNÍHO ROKU

Z organizačních důvodů se budou obědy vydávat pro cizí strávníky : 

3. 9. 2018 – od 12,00 do 12,30 hod.

4. 9. 2018 od 12,00 do 12,30 hod.

5. – 7. 9. 2018 od 11,00 do 11,30 hod /normální provoz/

 


Platby stravného a školného MŠ

Děti z MŠ neobjednávají stravu přes čipový systém, evidenci provádí vedoucí školní jídelny podle docházky dětí. Platba bude stržena přes inkaso, tudíž je nutné povolení k inkasu /popřípadě zkontrolovat limit/.  V případě neprovedeného inkasa budete vyrozuměni o úhradě platby. Stravné i školné má svůj VS, v daném měsíci budou strženy dvě splátky/ za stravné začíná 9999+přihl. číslo a za školné začíná 8888+přih. číslo/, proto je  nutné povolení u Vaší banky.