Jak jsme třídili odpad ve třídě

třídění odpadu

třídění odpadu v Beruškách 2

Máme všechen odpad ve správných kontejnerech?

třídění odpadu v Beruškách 3

Plasty patří do žlutého kontejneru.

třídění odpadu v Beruškách

Hromada odpadků…a do kterých kontejnerů budou patřit?!

třídění v Beruškách - papír

Všechen papírový odpad patří do modrého kontejneru!