Happy Christmas – projektový den

Ve čtvrtek 20. prosince 2018 do naší školy zavítala v rámci projektového dne lektorka anglického jazyka Michaela Vodáková. Připravila pro žáky jednotlivých ročníků program o vánočních zvycích v anglicky mluvících zemích. Aktivity se žákům velmi líbily a výuka anglického jazyka tak dostala rázem jiný rozměr.

Happy Christmas – projektový den
Happy Christmas – projektový den