Organizace školní družiny

ŠVP ŠD – Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním

Provozní doba

Ranní družina:

  • 6.30 – 7.25 hod – Mgr.  Marta Miklová

Odpolední družina:

  • 11.30 – 16:00 hod – 1. odd. –  Michaela Vaďurová
  • 12.45 – 15.00 hod – 2. odd. – Bc. Lenka Menšíková

Poplatky za školní družinu

  • pravidelná docházka 3 – 5 dní v týdnu – 100 Kč /měsíc
  • pravidelná docházka 1 – 2 dny v týdnu – 50 Kč /měsíc
  • pouze ranní družina – 50 Kč /měsíc

Poplatek vybírá vždy na konci pololetí, tj. v lednu a v červnu paní vychovatelka Michaela Vaďurová.

Režim ve školní družině

  • 11,30 – 12,00 hod oběd – stolování ve školní jídelně
  • 12,00 – 13,00 hod odpočinkové činnosti
  • 13,00 – 15,00 hod zájmové a rekreační činnosti, vycházky, pobyt na hřišti
  • 15,00 – 16,00 hod odpočinkové činnosti – oddělení se spojují

Časový harmonogram je samozřejmě pouze orientační, může být upraven podle momentální situace.