Charitativní aktivita

deti

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás informovala o následující dobročinné aktivitě. Naše škola se rozhodla spolupracovat s  fondem Sidus,  jehož cílem je získání finančních prostředků na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR. Jak děti v mateřské škole, tak žáci základní školy si mohou zakoupit náramek nebo deskovou hru. Výtěžek pošleme na účet fondu Sidus.
Děkujeme za spolupráci.
Marie Zapletalová