Aktuální informace

skolni-potreby

Krásné zářijové odpoledne,

ve škole jsme začali s opakováním a procvičováním učiva, co jsme se naučili v minulých letech.  Zatím „nanečisto“, ale od pondělí budeme klasifikaci zapisovat do žákovské knížky. Každý by měl posoudit, kde je nutné procvičovat i doma, aby dohnal to, co zapomněl.

Do úkolníčku jsme si psali informace a údaje k přihlášení na „Logickou olympiádu“. Přihlásit svou dceru/syna musí zákonný zástupce do 30. 9. 2016. Děkuji.

Prosím rodiče o kontrolu – připomenutí, aby si děti připravovaly učení na následující den, a co nejméně zapomínaly.

Ředitelské volno v tomto kalendářním roce bude 18. 11. 2016.

V českém jazyce děti mohou očekávat doplňovací cvičení na vyjmenovaná slova! Procvičujeme ve škole nebo doporučuji tuto webovou stránku: http://cestina.diktaty.cz/. V úterý si napíšeme diktát.

V matematice procvičujeme násobení, dělení, sčítání, odčítání – děti ať se připravují na každou hodinu, hodně jsme toho přes prázdniny zapomněli. Každý den ať si doma spočítají pár příkladů, trénují rýsování kolmic, konstrukci čtverce a obdélníka s náčrtem. Prosím, aby si děti do školy nosily kalkulačky. Děkuji.

Ve vlastivědě jsme se věnovali Praze (práce s plánem Prahy, připomenutí významných pamětihodností). Prosím o návratky k vlastivědné exkurzi 21. 9. – 22. 9. 2016. Sraz ve středu ráno v 5,45 hodin ve vestibulu vlakového nádraží v Otrokovicích.

V přírodovědě ať si děti zopakují učivo z minulých hodin, mají šanci získat jedničku z aktivity.

Prohlédněte dětem, prosím, hlavy. Ve škole se objevily vši.

Děkuji za spolupráci. Přeji klidný víkend. Marta Miklová