6. 2. Informace, domácí úkol.

Dne 7. 2.  proběhne společná třídní schůzka ohledně Školy v přírodě v 16 hodin, pak individuální třídní schůzky. Kdo by se nemohl dostavit, můžeme komunikovat  telefonicky nebo dle dohody osobně ve škole, v náhradním termínu (žáci jsou hodně nemocní).

Domácí úkol : početník č. 1. strana 11.