3. místo v soutěži Poznej a chraň!

Poznej a chraň!

Žáci z 5. třídy obsadili 3. místo v ekologické soutěži Poznej a chraň! a postupují do krajského kola.

Oblastní kolo přírodovědné soutěže Poznej a chraň!, letos na téma Život ve vzduchu, proběhlo ve čtvrtek 5. dubna  na ZŠ Mostní Zlín. Jedná se o ekologickou soutěž 3 členných družstev 4. a 5. tříd v poznávání přírodnin a živočichů, doplňovačky a písemného testu.

Naši školu reprezentovaly čtyři týmy – za 4. třídu Michal Štika, Adam Frolka a Robert Šlosárek, Anna Vykoukalová, Anna Pančochová a David Vaculík, za 5. třídu Daniel Skácel, Amélie Mikošková, Petr Soják a postupující družstvo ve složení Michal Navrátil, Kateřina Kučerová a Ondřej Vlček. Náš tým postupuje do krajského kola soutěže, které se bude konat v pondělí 23. dubna na ZŠ Mostní ve Zlíně.

Míšovi, Kačce a Ondrovi moc blahopřejeme k úspěchu a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně radostí a úspěchů v dalších přírodovědných soutěžích i v samotném poznávání krás naší přírody.

Mgr. Marta Miklová