1. schůzka Ekotýmu ve šk. roce 2018/2019

ekoškolka-logo

Dne 16.10. 2018 se sešel náš EKOTÝM, který se rozrostl o další nové členy, za které jsme všichni rádi. Také se představila nová koordinátorka, paní učitelka Drabová. Během celého setkání panovala příjemná a milá atmosféra. Začali jsme přivítáním všech členů a představením nových členů. Poté jsme si společně s dětmi představili cestu sedmi kroků a zopakovali čtyři témata, přičemž téma pro tento školní rok je JÍDLO. Děti nám vybarvily čtyři témata, aby nebyly smutné, ale veselé. Ekotým si vybral otázky, které do příštího setkání zpracuje. Dále měly za úkol vybrat potraviny, které jsou zdravé a nezravé pro naše tělo. Na konci schůzky jsme společně vyhodnotili, co je zdravé a co ne.